artykuł nr 1

Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 17 lipca 2019 r.