artykuł nr 1

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 12 sierpnia 2019 r.