artykuł nr 1

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 sierpnia 2019 r.