artykuł nr 1

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 11 grudnia 2019 r.