artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 czerwca 2021 r.