artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 sierpnia 2021 r.