artykuł nr 1

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 grudnia 2021 r.