artykuł nr 1

PK.ZUZ.4210.175.2024.JG - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w części - pkt. I.I.d. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 5.10.2023 r., znak: PO.ZUZ.2.4210.259.2023.BK

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022