artykuł nr 1

GPB-II.7820.2.2024.WM - Obwieszczenie Wojewody Łodzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 482 na odc. skrzyżowanie z DK-74 - Sokolniki od km 90+150 do km 92-106

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022