artykuł nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2008 roku