artykuł nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2008 rok