artykuł, nr 1

Obwieszczenie znak: RIOŚ.6220.2.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. o wystąpieniu Wójta Gminy Sokolniki do Inwestora o uzupełnienie treści karty informacyjnej przedsięwzięcia

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-03-04