artykuł nr 1

Uchwała Nr LXVIII/389/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/389/23

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Załączniki:
Uchwała Nr LXVIII/389/23MB