artykuł nr 1

RGK.6733.5.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22.09.2023 t.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki - zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 22 września 2023 r, decyzji  Nr 5/2023, znak sprawy: RGK.6733.5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nN do 1 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej

 

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022