artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 17 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 2/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach
z dnia 17marca 2023 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2/202360 KB