artykuł nr 1

Statut Sołectwa Kopaniny

Uchwała Nr XXX/212/10
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kopaniny

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/212/10 423 KB