artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Kopaniny w kadencji 2010-2014

  1. Alicja Biela
  2. Adam Kucharski
  3. Wiesława Kopacka