artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Kopaniny w kadencji 2015-2019

  1. Bogdan Kopacki
  2. Zdzisław Krokowski
  3. Adam Kucharski