artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Kopaniny w kadencji 2019-2024:

1. Kopacki Bogdan

2. Kucharski Adam

3. Szmorhaj Beata

4. Szmorhaj Krzysztof