artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2019 - 2024

Sołectwo Pichlice – Sołtys Sylwester Kowalczyk