artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2010 - 2014

Sołectwo Tyble - Sołtys Fronia Danuta