artykuł nr 1

Zebranie wiejskie z dnia 13 września 2018 roku

Uchwała Nr V/7/2018

Zebrania wiejskiego Sołectwa Tyble

z dnia 13 września 2018 roku

w sprawie wniosku o zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2019 przedsięwzięć ze środków Sołectwa Tyble do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego