artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Walichnowy w kadencji 2015-2019

  1. Agnieszka Gnych
  2. Andrzej Piskuła
  3. Aloizy Samulski
  4. Radosław Szkudlarek
  5. Agnieszka Wójciak