artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Walichnowy w kadencji 2019-2024:

1. Pieprzyk Andrzej

2. Samulski Alojzy

3. Jędrzejczyk Dariusz

4. Olej Ryszard

5. Szkudlarek Radosław