artykuł nr 1

Statut

Statut Sołectwa Zdzierczyzna

Załączniki:
Załącznik - Statut25 KB