artykuł nr 1

Klauzula informacyjna RODO

Klauzule informacyjne znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w zakładce RODO:

http://gops.sokolniki.pl/rodo/