artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gminą Sokolniki a osoba fizyczną