artykuł nr 1

Regulamin pracy komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych