artykuł nr 1

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki, oznaczonej numerem 1293 położonej we wsi Sokolniki

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1293 o powierzchni 1,1100 ha położonej w miejscowości Sokolniki

obrazek
Załączniki:
Wynik przetargu12 KB