artykuł nr 1

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i maszyna do czyszczenia lodu (rolba)

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i maszyny do czyszczenia lodu (rolba)

obrazek