artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.9.2024 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych

Załączniki:
Wykaz miejsc 140 KB