artykuł nr 1

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 17 marca 2011 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 17 marca 2011 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Załączniki:
Komunikat38 KB