artykuł nr 1

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Ewelina Kos – przewodniczący zespołu

Pełnomocnik Wójta ds. organizacji wyborów samorządowych, w tym organizowanie prac związanych z obsługą administracyjną oraz obsługą posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, gminnej komisji wyborczej oraz realizowanie pozostałych zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy.

I piętro, pokój nr 9
Nr tel. 626262212, 697064262

sekretarz@sokolniki.pl

Katarzyna Krzyżanowska
- zastępca przewodniczącego zespołu

Zuzanna Sułkowska

1. Obsługa Centralnego Rejestru Wyborców.

2. Sporządzanie spisów wyborców.

3. Głosowanie przez pełnomocnika.

4. Głosowanie korespondencyjne.

5. Przekazywanie informacji o warunkach udziału w głosowaniu oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych do informacji o wyborach.

I piętro, pokój nr 5

Nr tel. 627845107

533168596

usc@sokolniki.pl

 

Iwona KapralRealizacja zadań związanych
z przygotowaniem lokali wyborczych do wyborów.

I piętro, pokój nr 7

Nr tel. 62 7845159

697064284

Monika HerbećOznaczenia w lokalach wyborczych i na potrzeby gminnego przewozu pasażerskiego.I piętro, pokój nr 7
Nr tel. 627845159
Henryk ZiołoRealizacja zadań w zakresie transportu związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w tym przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze skorzystania z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego.I piętro, pokój nr 3
Nr tel. 697064290
Łukasz ZychlaKoordynator gminny ds. informatyki

parter, pokój nr 1

inf@sokolniki.pl

Barbara Sawicka - Kanicka

Dorota Golec

1. Rozliczanie i sprawozdawczość w zakresie dotacji na finansowanie zadań zleconych w związku z wyborami.

2. Wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych, gminnej komisji wyborczej, mężom zaufania oraz innych należności przyznanych w związku z obsługą wyborów.

II piętro, pokój nr 18

II piętro, pokój nr 19
Nr tel. 626262217

Nr tel. 626262219

skarbnik@sokolniki.pl

 

Witold Redes

Mirosław Mielczarek

1. Zadania związane z przygotowaniem lokali wyborczych.

2. Zamieszczanie informacji i obwieszczeń wyborczych

 
Mariusz StarzyńskiZadania związane z transportem, w tym gminny przewóz pasażerski dla wyborców oraz transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego.