artykuł nr 1

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach

Zarządzenie nr 120.42.2018 Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 12 grudnia 2018 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.12.2018 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 maja 2018 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach.

Załączniki:
Zarządzenie nr 120.42.2018 850 KB
artykuł nr 2

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 3

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 4

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 5

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki:
Zarządzenie Nr 8/2012643 KB