artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 2

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
w Sokolnikach

Załączniki:
Regulamin wynagradzania224 KB
artykuł nr 3

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 4

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki:
Zarządzenie Nr 8/2012643 KB
artykuł nr 5

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach

obrazek