artykuł nr 1

8 stycznia 2024 r. dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 2

17 listopada 2023 r. dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

artykuł nr 4

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
w Sokolnikach

artykuł nr 5

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach