artykuł nr 1

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 grudnia 2021 r.

artykuł nr 2

Projekt uchwały na XL sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 15 grudnia 2021 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 listopada 2021 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 października 2021 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XXXVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 6 października 2021 r.