artykuł nr 1

2024

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Sokolniki na 2024 rok

artykuł nr 2

2023 Ponowne konsultacje

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Sokolniki na 2023 rok

artykuł nr 3

2023

ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Sokolniki na 2023 rok

artykuł nr 4

2022

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Sokolniki na 2022 rok