artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21.07.2022 r.

RGK.6733.6.2022 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14.06.2022 r

RGK.6733.8.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14.06.2022 r., w sprawie wydania decyzji Nr 8/2022 z dnia 14.06.2022 r, znak sprawy: RGK.6733.8.2022 o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej do 1 kV, lokalizacji inwestycji: Góry, obręb geodezyjny 0005 Pichlice, działki numer ewidencyjny: 518/1,518/3, 518/4, 519, 887/2, 948/1, 948/3, 948/4, 951/1, 951/2, 954, 959/1, 959/2, 964/1, 964/2, 965/3,965/4, 965/6, 965/7, 966/2, 991/1, 994, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1009/1,1009/2, 1009/3, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1011/1, 1011/2, 1014

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14.06.2022 r.

RGK.6733.7.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wydaniu decyzji Nr 7/2022 z dnia 14.06.2022 r, znak sprawy RGK.6733.7.2022 o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej do 1 kV, lokalizacji inwestycji: Siedliska, obręb geodezyjny 0005 Pichlice, działki numer ewidencyjny: 232/1,887/2, 888/1, 889/2, 889/3, 89082, 891, 892, 894/1, 894/2, 896/2, 896/3, 898, 900, 902/1, 902/2, 904, 906, 908, 910/1, 910/2, 911, 912, 913/7, 913/12, 913/13, 913/14, 913/15, 913/16, 913/18, 913/19, 913/20, 915, 916/1,939/3, 940/1.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11.05.2022

RGK.6733.5.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji Nr 5/2022, znak sprawy: RGK.6733.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na poprawie warunków bezpieczeństwa na drogach gminy Sokolniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Północnej w Walichnowach na działce o numerze ewidencyjnym 195 położonej w miejscowości Walichnowy obręb geodezyjny 0010 Walichnowy

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11.05.2022 r.

RGK.6733.4.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wydaniu decyzji Nr 4/2022 znak sprawy: RGK.6733.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na poprawie warunków bezpieczeństwa na drogach gminy Sokolniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wschodniej w Walichnowach na działce o numerze ewidencyjnym 660 położonej w miejscowości Walichnwy obręb geodezyjny 0010 Walichnowy

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022