artykuł nr 1

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

W załączeniu Zarządzenie nr 0050.63.2023 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 października 2023 roku ws. przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

artykuł nr 2

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zarządzenie nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 13 października 2022 roku ws. przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

artykuł nr 3

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zarządzenie nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 5 listopada 2021 roku ws. przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"

artykuł nr 4

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zarządzenie nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 5 lutego 2021 roku ws. przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

artykuł nr 5

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2020
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021rok