artykuł nr 1

Kontrole zewnętrzne 2012

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1 Urząd Marszałkowski
w Łodzi
Kontrola operacji pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ulicy Parkowej 1 w Sokolnikach” 4.04.2012-5.04.2012 Raport
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie Kontrola stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy Sokolniki. 24.04.2012 Protokół
3 Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów Delegatura w Łodzi Kontrola w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokolniki 17.05.2012 Protokół
4 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie Kontrola budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach w zakresie ochrony przeciwpożarowej 20.05.2012 Protokół
5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Kontrola zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Walichnowach” przed upływem 5-letniego okresu zbywalności środka trwałego

22.08.2012

Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011
2010
2009