artykuł nr 1

Kontrole zewnętrzne 2014

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Kontrola zadania „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Sokolniki” 13.03.2014 Protokół
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Kontrola realizacji umowy nr 656/OP/D/2013 10.04.2014 Protokół
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie Kontrola stanu sanitarno-porządkowego terenu gminy 31.03.2014-31.04.2014 Protokół
4 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Sieradzu Kontrola przestrzegania przepisów bhp podczas wykonywania robót budowlanych 3.04.2014-29.04.2014 Protokół
5 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Kontrola realizacji zadań w zakresie przedsięwzięć obrony cywilnej 27.05.2014 Protokół
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Kontrola zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki” 20.08.2014-15.10.2014 Protokół
7 Zakład Kominiarski Zbigniew Mazurkiewicz Wieruszów Kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynku urzędu 27.09.2014

Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011
2010
2009