artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025
 

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe - Zakup beczki asenizacyjnej

Zapytanie ofertowe - Zakup beczki asenizacyjnej - wyposażenia obiektu służącego do odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Sokolniki.