artykuł nr 1

Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na...

Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki
artykuł nr 2

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak

artykuł nr 3

Termomodernizacja remizy OSP w Pichlicach

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Pichlicach wraz

z przebudową i obejmuje w szczególności:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- ocieplenie stropu drewnianego,

- ocieplenie stropu monolitycznego nad garażem,

- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,

- wymianę stolarki okiennej zewnętrznej,

- wymianę źródła ciepła oraz modernizację instalacji C.O.

- modernizacja instalacji elektrycznej

- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej,

- roboty towarzyszące.