artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

artykuł nr 2

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak

artykuł nr 3

Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zadanie polegające na realizacji robot budowlanych "Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki"

 

 

 

artykuł nr 4

Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na...

Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki
artykuł nr 5

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak