artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie usługi - opracowanie projektu technicznego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonanie usługi – opracowanie projektu technicznego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sokolnikach wraz z branżami i przyłączem wody. Powierzchnia zabudowy i projektowanego
budynku około 210 m² szerokości elewacji frontowej 14 m wysokości górnej krawędzi elewacji,
dach jednospadowy, budynek jednokondygnacyjny. Należy uzyskać pozwolenie na budowę.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lodowiska wraz z osprzętem - PRZETARG II

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lodowiska wraz z osprzętem - PRZETARG II

artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia obejmuje :

  1. analizę kompleksową poboru i naliczania, egzekwowania podatków i opłat lokalnych za rok 2011, a także zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami, celowości, legalności i gospodarności.
  2. sporządzenie sprawozdania z wykonanej analizy.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lodowiska wraz z osprzętem

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lodowiska wraz z osprzętem

artykuł nr 5

Ogłoszenie o sprzedaży pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Sokolniki

Na podstawie Zarządzenie Nr 66/ 2011 Wójta Gminy Sokolniki z dnia
30 listopada 2011 r, przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
następujące pozostałe środki trwałe w używaniu, tj. :

1.Miernik częstotliwości z antenką – symbol ABEL C300 – 1 szt.

2.Wykrywacz podsłuchów z antenką – symbol ABEL C500 UHF/VHF RX TESTER – 1 szt.

3.Lokalizator nadajników z antenką – symbol ABEL SIGNAL STRENGHT – 1 szt.

4.Zasilacz Model : AD-0900300DV – 1 szt.