artykuł nr 11

Wykonanie usługi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy