artykuł nr 1

Zapytanie cenowe - budowa linii kablowej oświetlenia Walichnowy, ul Traktorowa 0,4 kV wraz z latarniami

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego punktowego w miejscowości Walichnowy, ul. Traktorowa działka nr  212/3

artykuł nr 2

Zapytanie cenowe - budowa linii kablowej oświetlenia ul. Bocianiej 0,4 V wraz z latarniami

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego punktowego w miejscowości Walichnowy, ul. Bociania działka nr 556 gm. Sokolniki

artykuł nr 3

Wykonanie usługi - dowóz i odwóz uczniów do szkół Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2019/2020

Wykonanie usługi - dowóz i odwóz uczniów do szkół Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2019/2020

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT Sołectwo Ochędzyn – Otwarta Strefa Aktywności przy GOKSiT w Starym Ochędzynie

artykuł nr 5

Zapytanie cenowe - zakup i montaż znaków drogowych (Pichlice)

Zakup wraz z montażem barier chodnikowych, znaków pionowych i poziomych, tabliczek i słupków drogowych do oznakowania dróg