artykuł nr 1

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Załączniki:
Karta usługi54 KB
artykuł nr 2

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

artykuł nr 3

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 4

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

artykuł nr 5

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach