artykuł nr 6

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

artykuł nr 7

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG oraz niezbędne załączniki dostępne są pod linkiem: kliknij tutaj

Załączniki:
Karta usługi59 KB