artykuł nr 1

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 listopada 2019 r.