artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 31 maja 2021 r.