artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 października 2021 r.